uchwała nr 1

UCHWAŁA NR 1/2009
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 maja 2009 roku


w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów

na podstawie: §16 ust. 1 i 3 regulaminu wyborów  uzupełniających Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

§1

Stwierdza się ważność wyborów uzupełniających przeprowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniu 18 maja 2009r. do Rady Wydziału Politologii Uczelni.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

mgr Robert Burba

<< powrót

Aktualności