KOMUNIKAT NR 11

KOMUNIKAT NR 11
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA W LEGNICY
z dnia 9 czerwca 2009 r.

zawierający regulamin oraz zasady i tryb przeprowadzenia wyboru elektora w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję w PWSZ im. Witelona w Legnicy w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

Regulamin opracowano na podstawie:
1) Art. 47 – Prawo o szkolnictwie wyższym,
2) Uchwały Nr 1/2009 Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (z dnia 30 marca 2009 roku),
3) Uchwały Nr 404/209 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (z dnia 19 marca 2009 roku).


Na podstawie przepisów § 7, ust. 1 uchwały Nr 404/209 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (z dnia 19 marca 2009 roku) uczelniana komisja wyborcza, zwana dalej komisją  w składzie:

1. mgr Robert Burba - przewodniczący
2. dr Jolanta Radkowska - wiceprzewodniczący 
3. mgr Grażyna Sondel - sekretarz
4. mgr Beata Walewska - członek
5. mgr Sylwia Zajchowska - członek
6. Justyna Morawicka - członek
7. Justyna Serafińska - członek

informuje, że zebranie wyborcze w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze godzin odbędzie się w dniu 16 czerwca o godz. 15.00 w sali 111 C.


Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr Robert Burba

zobacz regulamin

Aktualności