KOMUNIKAT NR 12

KOMUNIKAT NR 12
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA w LEGNICY
z dnia 19  czerwca 2009 r.


w sprawie wyniku wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli akademickich do Uczelnianego Kolegium Elektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy przeprowadzonych w dniach  5, 9 i 16 czerwca 2009r.


Na podstawie § 37 ust. 6 statutu PWSZ im. Witelona w Legnicy  podaje się do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów:

• Wydział Administracji 5.06.2009r. godz. 13.00
- Uprawnionych do głosowania było 42 wyborców,
- W głosowaniu wzięło udział 24 wyborców,
- Głosów oddanych   – 24
- Głosów ważnych     – 24
- Głosów nieważnych  – 0

Zgłoszony kandydat – dr Janusz Moryl – otrzymał 21 głosów. 

• Wydział Politologii - 9.06.2009r. godz.13 .00
- Uprawnionych do głosowania było 31 wyborców,
- W głosowaniu wzięło udział 16 wyborców,
- Głosów oddanych   – 16
- Głosów ważnych     – 16
- Głosów nieważnych  – 0

Zgłoszeni kandydaci – dr Dominik Drapiewski i dr hab. Adam Kubów otrzymali odpowiednio 16 i 15 głosów.
 
• Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji - 16.06.2009r. godz.15.00
- Uprawnionych do głosowania było 50 wyborców,
- W głosowaniu wzięło udział 37 wyborców,
- Głosów oddanych   – 37
- Głosów ważnych     – 37
- Głosów nieważnych  – 0

Zgłoszeni kandydaci – dr Ryszard Błacha i dr hab. Jerzy Semków otrzymali odpowiednio 28 i 35 głosów.

Komisja stwierdza, że w wyniku wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy, które odbyły się w dniach 5, 9 i 16 czerwca 2009r. członkami Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali:

• dr Janusz Moryl
• dr Dominik Drapiewski
• dr hab. Adam Kubów
• dr Ryszard Błacha
• dr hab. Jerzy Semków

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

mgr Robert Burba

<< powrót

Aktualności