KOMUNIKAT NR 13

KOMUNIKAT NR 13
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA W LEGNICY
z dnia 19 czerwca 2009 r.


w sprawie wyniku wyborów elektora w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję w PWSZ im. Witelona w Legnicy w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.


Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 regulaminu wyborów elektora w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję podaje się do publicznej wiadomości wynik wyborów elektora w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję w PWSZ im. Witelona w Legnicy w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora:

• Uprawnionych do głosowania było 40 wyborców,
• W głosowaniu wzięło udział 27 wyborców,
• Głosów oddanych   – 27
• Głosów ważnych     – 27
• Głosów nieważnych  – 0

Zgłoszony kandydat – dr Helena Babiuch – otrzymała 27 głosów. 


Komisja stwierdza, że w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 16 czerwca 2009r. elektorem w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora w PWSZ im. Witelona w Legnicy została dr Helena Babiuch.

 


Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

mgr Robert Burba

<< powrót

Aktualności