UCHWAŁA NR 2/2009

 UCHWAŁA NR 2/2009
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 czerwca 2009 roku


w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów

na podstawie: § 16 ust. 1 i 4 regulaminu wyborów  uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.


§1

Stwierdza się ważność wyborów uzupełniających przeprowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniach 5, 9 i 16 czerwca 2009r. do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
mgr Robert Burba

<< powrót

Aktualności