UCHWAŁA NR 3/2009

 UCHWAŁA NR 3/2009
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 czerwca 2009 roku


w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów

na podstawie: § 12 ust. 1 i 4 regulaminu wyborów elektora w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję w PWSZ im. Witelona w Legnicy w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.


§1

Stwierdza się ważność wyborów przeprowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniu 16 czerwca 2009r. w wyborach elektora Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję w PWSZ im. Witelona w Legnicy w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
mgr Robert Burba

<< powrót

Aktualności