Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy została wpisana przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzyvchu do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00044/2007

Aktualności