Baza materialna

Bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią budynki zlokalizowane w kompleksie przy ul. Sejmowej, o powierzchni ponad 5 hektarów. Budynki niemal do końca XX. wieku wykorzystywane były jako koszary wojskowe. Poza kampusem, przy ul. Mickiewicza 10, zlokalizowany jest Dom Studenta.

campus PWSZ

 

Na terenie kampusu znajdują się trzy budynki dydaktyczne (A, C i E) oraz Ośrodek Projektów i Edukacji (D). W salach dydaktycznych do dyspozycji pozostają m.in. tablice interaktywne, komputery, projektory, telewizory wraz z odtwarzaczami DVD oraz radiomagnetofony. aparatura pomiarowaSale językowe wyposażono w sprzęt audiowizualny: telewizory, odtwarzacze wideo, magnetofony i odtwarzacze CD/DVD.  Studenci kształcą się w komfortowych warunkach w przestronnych pomieszczeniach. W salach ćwiczeniowych i językowych znajdują się dwu i trzyosobowe stoliki oraz krzesła.

Budynek A

 • 8 sal wykładowych
 • 3 sale językowe
 • 16 sal ćwiczeniowych
 • 5 pracowni komputerowych
 • 5 pracowni medycznych: pracownie umiejętności pielęgniarskich, pracownia opieki długoterminowej, pracownie czynności ratowniczych
 • sala kinezyterapii
 • sala fizjoterapii i masażu
 • rsala wykładowaektorat, kancelaria, sekretariaty i dziekanaty Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz pomieszczenia administracyjne
 • Czytelnia Naukowa nr 3 i Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej
 • Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - miejsce zbliżone do prawdziwych szpitali. Wykorzystywane w procesie kształcenia fantomy naśladują różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów „na pacjencie", z tym, że wspomniane zabiegi można powtarzać wielokrotnie
 • kawiarnia studencka
 • siłownia
 • fitness club

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala. Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób, by pokazać i przećwiczyć tok postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego, a także opieki szpitalnej. Oznacza to odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.

Podczas zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej, co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.


W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej znajdują się specjalistyczne pracownie:

 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • sala egzaminacyjna OSCE,
 • sala debriefingu,
 • sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
 • sala symulacji z zakresu BLS/ALS,
 • pracownia nauki umiejętności technicznych,
 • sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych.

Dodatkowo w MCS działa symulator ZRM. Studenci ratownictwa medycznego mogą uczyć się m.in. medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu symulatora karetki. Jest to w pełni wyposażony pojazd z profesjonalnym sprzętem.


Służy on do nauki m.in. medycyny ratunkowej. Przyszli ratownicy medyczni będą mogli ćwiczyć procedury: selekcji pacjentów (Triage), przyrządowego udzielania pierwszej pomocy, korzystania z fachowej aparatury medycznej (defibrylator, aparaty tlenowe, respirator itp.), opatrywania ran i złamań.

Budynek C

 • 4 sale wykładowe
 • biblioteka pwsz legnica2 laboratoria informatyczne
 • 4 sale językowe
 • 33 sale ćwiczeniowe
 • specjalistyczne laboratoria: chemii i biochemii, fizyczne i materiałoznawstwa
 • pracowanie: fizjologiczna, ekologii i ochrony środowiska oraz żywienia zbiorowego
 • sekretariat i dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, pomieszczenia administracyjne
 • studio nagrań
 • Biblioteka i wypożyczalnia
 • Czytelnia Czasopism i Prasy
 • Czytelnia Naukowa nr 1
 • Czytelnia Naukowa nr 2
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Akademickie

Budynek E - Centrum Konferencyjno-Widowiskowe

Budynek E - Centrum Konferencyjno-Widowiskowe

Znajdują się tu cztery w pełni niezależne sale wykładowe, oddzielone dźwiękoszczelnymi ścianami, mogące pomieścić łącznie blisko 1 000 osób.

Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację; w zależności od potrzeb można połączyć trzy sale w jedną, która mieści około 750 słuchaczy, a wykład może być przekazywany także do czwartej sali, dzięki czemu w wykładzie może uczestniczyć jednocześnie niemal tysiąc osób.


W salach istnieje możliwość składania półkolistych trybun. Całkowite ich złożenie i zsunięcie powoduje utworzenie hali, w której można zorganizować zawody sportowe, targi, wystawy lub imprezy kulturalne.

Budynki D - Ośrodek Projektów i Edukacji


Budynki D - Ośrodek Projektów i Edukacji

Znajdują się tutaj:

 • laboratorium biochemii i mikrobiologii
 • eko-pracownia
 • pracownia techniki mikroprocesowej
 • pracownia anatomiczna
 • pracownia elektroniki i miernictwa
 • pracownia e-edukacji
 • pracownia odnawialnych źródeł energii
 • Centrum Socjoterapii, przeznaczone do zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań. Wyposażenie sal pozwala na wykorzystywanie ich do różnych form pracy terapeutycznej: muzykoterapii, biblioterapii oraz innych metod terapii przez sztukę
 • gabinety terapii indywidualnej

Dom Studenta przy ul. A. Mickiewicza 10

Dom Studenta przy ul. A. Mickiewicza 10

Zlokalizowany jest w centrum Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych (stadion, korty tenisowe). Dużą zaletą lokalizacji jest bliskość Uczelni - około 15 minut pieszo od kampusu.

Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oferuje:

 • 161 miejsc dla studentów
 • umeblowane pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe
 • aneksy kuchenne
 • łącze telefoniczne, internetowe oraz telewizyjne
 • kuchnie wyposażone w lodówki oraz kuchenki elektryczne
 • wspólne jadalnie i pokoje do nauki
 • pralnie

Uczelniana farma fotowoltaiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wybudowała uczelnianą farmę fotowoltaiczną, która zlokalizowana jest poza kampusem Uczelni.

Uczelniana farma fotowoltaiczna

Inwestycja jest realizacją przyjętej przez Uczelnię Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uczelnia, realizując tę inwestycję, zakłada, że jej efektem będzie radykalna poprawa efektów dydaktycznych oraz ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Oddana do eksploatacji farma fotowoltaiczna bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia wydatków Uczelni ponoszonych na zakup energii elektrycznej.
Inwestycja stanowi również ważny element tworzenia zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni, podporządkowanego konieczności kreacji nowych kierunków kształcenia, planowanych przez Uczelnię w możliwie najbliższej perspektywie.

Budowa farmy fotowoltaicznej, która jest obiektem w skali rzeczywistej, oraz jej zintegrowanie z już powstałym Laboratorium OZE (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych), jak i planowanym Centrum Efektywnego Zarządzania Energią, niewątpliwie wpłyną na uzyskanie środowiskowej przewagi w zakresie wyposażenia dydaktycznego i zwiększą atrakcyjność Uczelni.

Aktualności