Ważne ogłoszenia dla osób z niepełnosprawnościami

Dyżury Pełnomocnika
ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr Wioletta Drzystek
pełni dyżur
w każdy czwartek
od 10.00 do 11.30

kontakt: wioletta.drzystek@collegiumwitelona.pl


Informujemy wszystkich studentów z niepełnosprawnością, że w semestrze letnim można jeszcze ubiegać się o przyznanie wsparcia w procesie kształcenia, między innymi w formie:
  • dodatkowych zajęć i konsultacji z modułów w ramach programu studiów,
  • lektoratu języka obcego prowadzonego w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb,
  • możliwości uzyskania od prowadzących zajęcia materiałów dydaktycznych w dostępnej formie,
  • zmiany sposobu zdawania egzaminu/ zaliczenia poprzez np. wydłużenie czasu jego trwania oraz zmiany formy z ustnej na pisemną lub odwrotnie,

Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może ubiegać się o pomoc asystenta dydaktycznego.

Dodatkowo istnieje jeszcze możliwość wypożyczenia laptopa i tabletu. Szczegółowe informacje na temat wszystkich form wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami oraz zasady jego przyznawania i wstrzymywania znajdują się w Regulaminie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W pokoju 30 w budynku A, można uzyskać dodatkowe informacje oraz złożyć wniosek o przyznanie wsparcia, tel. 76 723 22 24, mail. alicja.zienko@collegiumwitelona.pl


Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Collegium Witelona Uczelnia Państwowa prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem
i pedagogiem-socjoterapeutą w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego,
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - od 14 lutego 2022 r. w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.30 do 15.00, w pokoju 15
w budynku D.

mail: jozefa.szczepankowska@collegiumwitelona.pl

Pedagog-socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - od 14 lutego 2022 r. w każdy czwartek, w godzinach od 11.45 do 13.15,
w pokoju 15 w budynku D.

mail: tomasz.kwoka@collegiumwitelona.pl