Historia Uczelni

W 1998 roku powstała w Legnicy pierwsza samodzielna, państwowa wyższa uczelnia. Początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nie były łatwe. Uczelnia zaczynała bez własnej bazy materialnej i kadry nauczycieli akademickich. Mimo tego w ciągu kilku lat  stała się największą uczelnią tego typu w Polsce. Największą, bo kształci się w niej na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych już ponad 14 tysięcy studentów, a powierzchnia sal dydaktycznych przekracza 21 tys. m2, czyli ponad dwa hektary.

W 2008 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy obchodziła jubileusz 10-Lecia. W tym czasie wykonano ogromną pracę aby Uczelnia rozwinęła się z nikomu nieznanej placówki w samodzielną szkołę wyższą, oddziaływującą na miasto i region. Rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa cały czas. Już niedługo rozpoczną się prace remontowe w następnych budynkach, a oferta edukacyjna powiększy się o nowe poszukiwane na rynku pracy kierunki i specjalności.

Warto odnotować najważniejsze wydarzenia z historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

16 czerwca 1998 r. - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Minister Edukacji Narodowej powołał z dniem 1 lipca 1998 roku Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy.

 

1 lipca 1998 r. - powstanie Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy i powołanie prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego na stanowisko Rektora Uczelni.

 

31 grudnia r. - Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy otrzymała od Skarbu  Państwa dawny kompleks koszarowy Królewskiego Pułku Grenadierów nr 7 przy ulicach Hutników – Sejmowa.

 

14 maja 1999 r. - Senat powołał na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy  prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego.

 

15 marca 2000 r. -  na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dokonano zmiany nazwy Uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy.

 

4 października 2000 r. - odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2000/2001 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Uroczystość połączona była z przekazaniem sztandaru Uczelni, który ufundowany został przez studentów i absolwentów PWSZ w Legnicy.

 

15 października 2001 r. - po raz pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów licencjata absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.

 

13 kwietnia 2002 r. - odbywała się po raz pierwszy uroczystość wręczenia dyplomów inżynierów absolwentom PWSZ w Legnicy.

 

13 lutego 2003 r. - uroczyście otwarto sale wielofunkcyjne.

 

25 marca 2003 r. - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Minister Edukacji Narodowej i Sportu roku nadał PWSZ w Legnicy imię Witelona. W ramach obchodów pięciolecia Uczelni zorganizowano konferencję naukową o życiu i działalności Witelona oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku C.

 

13 lutego 2004 r. - rozpoczęły się zajęcia w nowo wyremontowanym  skrzydle budynku przy ul. Sejmowej 5C.

 

20 grudnia 2006 r. - otwarto kawiarenkę internetową dla studentów naszej Uczelni.

 

24 stycznia 2007 r. - uruchomiono Legnicką Akademicką Sieć Komputerową – system szerokopasmowego połączenia internetowego o przepustowości 100 Mb/s.

1 września 2007 r. - rozpoczęła się nowa kadencja władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Kolegium elektorów legnickiej Uczelni wybrało na stanowisko Rektora prof. dra hab. inż. Ryszarda Kazimierza Pisarskiego.

 

1 września 2007 r. - zmieniła się struktura organizacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Powstały cztery wydziały: Wydział Administracji, Wydział Politologii, Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz Wydział Zarządzania i Informatyki.


16 czerwca 2008 r. - w ramach obchodów 10-Lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowana została sesja naukowa pt.: „Dorobek i przyszłość PWSZ im. Witelona w  Legnicy”.

 

17-20 września 2008 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy była gospodarzem Międzynarodowego Forum Administracji Publicznej i Zarządzania IFPAM.

 

8 października 2008 r. - odbyło się przekazanie nowego sztandaru władzom Uczelni.

 

3 grudnia 2008 r. -  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Zarządzania i Informatyki naszej Uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy stała się zatem pierwszą w Polsce państwową uczelnią zawodową, która uzyskała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku technicznym.


23 stycznia 2009 r. – odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W uroczystości uczestniczyło 137 słuchaczy.

 

1 października 2009 r. - w strukturze organizacyjnej Uczelni znalazły się dwa nowe wydziały – Wydział Medyczny i Wydział Humanistyczny.

 

8 października 2009 r. - nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, przy ul. Adama Mickiewicza 10.


24 lutego 2010 r. -  w budynku Sal Wielofunkcyjnych odbyły się Legnickie Prezentacje Edukacyjne, których organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Podczas targów  zaprezentowane zostały oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, instytucji szkoleniowych oraz szkół policealnych z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz łódzkiego.

 

13 maja 2010 r. - w Warszawie ogłoszono wyniki 11. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2010 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy i tym razem odniosła sukces zajmując 3. miejsce. Dyplom gratulacyjny odebrała dr Kazimiera Jaworska – prorektor ds. dydaktyki i studentów naszej Uczelni.

 

26 sierpnia 2010 r. - Kapituła XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku” przyznała naszej Uczelni nagrodę za modernizację i adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na nowoczesny i funkcjonalny Dom Studenta.

 

22 września 2010 r. - w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zebrała się po raz pierwszy Rada Witelona – organ doradczy Rektora.

 

26 listopada 2010 r. - podczas konferencji Federacji Pracodawców Polski Zachodniej odbyło się wręczenie odznaczeń SEMPER FIDELIS. Uhonorowano nimi prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego oraz zastępcę kanclerza mgr Jerzego Stefaniaka.

 

30 listopada 2010 r. - Akademickie Liceum Ogólnokształcące obchodziło jubileusz pięciolecia.

 

5 kwietnia 2011 r. odbyła się konferencja naukowa z okazji 770. rocznicy  Bitwy pod Legnicą „Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu 1241 – miejsce, tło, środowisko, relacje”.

 

12 kwietnia 2011 r. – Wydział Humanistyczny zorganizował konferencję pt.  „Kultura literacka dawnej Legnicy”.

 

19 maja 2011 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” oraz miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.


1 czerwca 2011 r. - w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy odebrała certyfikat w I edycji konkursu „Uczelnia Liderów” oraz wyróżnienie „Primus”.


15 czerwca 2011 r. – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podczas obchodów Święta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został odznaczony honorowym tytułem „Zasłużony dla PWSZ” oraz tytułem  honoris causa-honoris gratia.

 

1 września 2011 r. – rozpoczęła się kadencja nowych władz Uczelni w latach 2011-2015.

 

17 października 2011 r. – odbyła się konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Kampanii promocyjnej na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”.


24 lutego 2012 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja pt. „Szkolnictwo Zawodowe dla Przemysłu”, której współorganizatorem był KGHM Polska Miedź S.A., OHP w Legnicy, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Urząd Miasta Legnicy. Gościem konferencji był Waldemar Pawlak – wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki.

 

1 września 2012 r. – zmieniła się struktura organizacyjna Uczelni; obecnie funkcjonują: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Wydział Politologii.

 

9 października 2012 r. – inauguracja roku akademickiego 2012/2013 rozpoczęła obchody 15-Lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

18 grudnia 2012 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zebrał się Konwent, który został powołany na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

21 lutego 2013 r. – rektor, prof. Ryszard K. Pisarski, podpisał porozumienie o współpracy PWSZ im. Witelona w Legnicy z Policją Dolnego Śląska. W dokumencie zapisano wspólne działania w tym przeciwdziałania narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim formom łamania prawa karnego na terenie Uczelni.

 

14-17 marca 2013 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościli uczestnicy XXI Studenckiego Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

 

17 kwietnia 2013 r. – PWSZ im. Witelona w Legnicy zawarła umowę o współpracy z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Legnicy. Sygnatariuszami porozumienia byli Rektor oraz Dyrektor Szkoły, mgr Bronisława Jolanta Lewandowska.

 

17 kwietnia 2013 r. – w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy Rektor oraz Dyrektor Szkoły, mgr Andrzej Boczoń podpisali umowę o współpracy.

 

9 maja 2013 r. – w Warszawie ogłoszone zostały wyniki 14. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2013 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita. PWSZ im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce wśród publicznych uczelni zawodowych.

 

14 maja 2013 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy.


12 czerwca 2013 r. – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w trzeciej edycji konkursu certyfikacji szkół wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka.

 

14 czerwca 2013 r. - podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

14 czerwca 2013 r. – w ramach obchodów jubileuszu 15-lecia Uczelni odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

14 czerwca 2013 r. – odbyło się odsłonięcie popiersia Patrona Uczelni - wybitnego uczonego - Witelona.

 

15 czerwca 2013 r. – odbył się Zjazd Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, zorganizowany z okazji 15-lecia Uczelni.

 

24 czerwca 2013 r. – w siedzibie Uczelni - z udziałem Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta Miasta Legnica oraz władz  Uczelni - odbyła się prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy.

 

26-27 listopada 2013 r. – zorganizowano międzynarodową konferencję pt. Wojska Sowieckie w Polsce w latach 1945 - 1993.

 

10 grudnia 2013 r. - Wydział Nauk Spolecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizował V seminarium naukowe z cyklu Kolokwia Witeloniana. Tematem był "Nauczyciel: zawód - powołanie - uwikłanie".11 grudnia 2013 r. - Tadeusz Tadla - absolwent naszej Uczelni - zdobył najwyższe wyróżnienie LCCI IQ Medallion of Excellence Distinction World and Country Gold.


21 stycznia 2014 r. - Dr Helena Babiuch prorektor ds. dydaktyki i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy i mgr Joanna Berlicka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu podpisały list intencyjny o współpracy.


24 stycznia 2014 r. - podczas Koncertu Noworocznego wręczono nominacje do Legnickiej Książki Roku 2013. Wyróżnienie to dla publikacji "Wojska radzieckie w Polsce 1939 - 1993" odebrali prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski i dr hab. Kazimiera Jaworska.

 

5 lutego 2014 r. - pod patronatem honorowym prezydenta miasta Legnicy oraz starosty powiatu legnickiego w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni odbyły się V Legnickie Prezentacje Edukacyjne.


18 lutego 2014 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w Domu Studenta zorganizowała koncert z cyklu "Witelon Music Night". Wystąpił Janusz Radek z recitalem akustycznym "Na głos i ręce".

 

20-22 marca 2014 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła uczestników XX Jubileuszowego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ).

 

25-26 kwietnia 2014 r. - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizował międzynarodową konferencję naukowa pt. „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki".

 

2 - 5 lipca 2014 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy była współorganizatorem X Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie.

 

10 października 2014 r. - w Filharmonii im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uhonorowano za organizację Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie.


23 października 2014 r. - pod honorowym patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego uroczyście podsumowano XXXVIII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego organizowane wspólnie z RF SNT NOT w Legnicy. Dwaj absolwenci naszej uczelni otrzymali wyróżnienia za prace dyplomowe.


6 grudnia 2014 r. - Ministerstwo Zdrowia przyznało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy nagrodę za zdobycie III miejsca w plebiscycie na Najlepszy program studiów podyplomowych. Nagrodę przyznano za projekt „Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi", w ramach którego zorganizowano studia podyplomowe.


9 lutego 2015 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, na konferencji „Mądrzej, czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki" w Bolesławcu została wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki nagrodą za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Ponadto, studentka Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Karolina Gruszczyńska odebrała Dyplom i Nagrodę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nagrodę wręczyła Wiceminister Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz Prezes LSSE Rafał Jurkowlaniec.

 

2 marca 2015 r. - podczas Dolnośląskiej Gali Sportu Akademickiego, w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rozstrzygnięto XIII Konkurs na Najlepszego Studenta - Sportowca i Trenera Akademickiego na Dolnym Śląsku w 2014 r. W trakcie Gali studentka II roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Patrycja Kubisztal została wyróżniona przez zarząd Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej w kategorii sportu powszechnego tytułem Najlepszy Student-Sportowiec na Dolnym Śląsku w 2014 roku.

 

9 kwietnia 2015 r. - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, podpisano list intencyjny w sprawie powołania Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. List intencyjny o współpracy w ramach Klastra podpisało ponad 50 partnerów, w tym także nasza Uczelnia.

 

4 maja 2015 r. - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz podpisał w Warszawie list intencyjny z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora dra hab. Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS.

 

10 czerwca 2015 r. - w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja „Najlepsze kadry dla nowoczesnej gospodarki - biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu". W wydarzeniu wzięły udział władze naszej Uczelni - Rektor - Elekt prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch oraz Zastępca Kanclerza mgr Jerzy Stefaniak. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały dobre praktyki realizowane wspólnie przez sektor edukacji i biznesu m.in. na przykładzie działań klastrowych podejmowanych przez specjalne strefy ekonomiczne.

 

10 czerwca 2015 r. - działające, przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Akademickie Liceum Ogólnokształcące zostało partnerem programu „Legnica Przyjazna Rodzinie". Porozumienie w tej sprawie, które podpisał Prezydent Tadeusz Krzakowski oraz Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego mgr Dariusz Wędzina zostało zawarte w legnickim Ratuszu.

 

11 czerwca 2015 r. - Uczelniane Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dokonało wyboru na stanowiska Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów na kadencję 2015 - 2019. Kadencja nowych władz dziekańskich rozpocznie się 1 września 2015 r.

 

12 czerwca 2015 r. - Zastępcy Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mgr Jerzemu Stefaniakowi, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej brygadier Adam Konieczny przyznał nagrodę w podziękowaniu za wniesiony wkład w rozwój Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Przyznanie wyróżnienia nastąpiło podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka, które odbywały się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego.

 

2 lipca 2015 r. - w Auli Leopoldina we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca V edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów", organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie gali przedstawiciele władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odebrały certyfikat „Uczelnia Liderów 2015", który został przyznany naszej Uczelni już po raz piąty oraz nagrodę specjalną „Najwyższa Jakość Studiów".

 

2 lipca 2015 r. - dr Helena Babiuch, prorektor ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy spotkała się z Andrzejem Niemcem - wiceprezesem Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedstawicielami Uczelni SHB w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyły także władze Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, mgr inż. Renata Supranowicz - dziekan Wydziału oraz dr inż. Renata Gnitecka - prodziekan.

 

29 października 2015 r. - podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Odebrali je Rektor prof. Ryszard K. Pisarski, prorektor Jerzy J. Pietkiewicz oraz nauczyciel akademicki prof. Ludwig Schmahl. Srebrną Odznaką Honorową przyznano mgr. Robertowi Burbie - kanclerzowi Uczelni.

 

5 listopada 2015 r. - Doktor Helena Babiuch, prorektor ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, odebrała tytuł Polska Nagroda Innowacyjności 2015, który został przyznany naszej Uczelni podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi.

 

23 grudnia 2015 r. - Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskały siedem punktów w opublikowanym wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

28 lutego 2016 r. - PWSZ im. Witelona w Legnicy została Mistrzem Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej Kobiet.

9 marca 2016 r. - podpisano porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

 

8 czerwca 2016 r. - nasza Uczelnia w rankingu „Perspektyw" została sklasyfikowana na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku a na 4. miejscu wśród państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce.

 

5 lipca 2016 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w Pałacu Królewskim Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie podczas uroczystości podsumowującej VI edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, została wyróżniona certyfikatem Uczelnia Liderów 2016.
Ponadto Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano Certyfikat Złoty „Uczelnia Liderów".

 

5 lipca 2016 r. - w trakcie gali VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski odebrał nagrodę specjalną Aurea Praxis. Wyróżnienie otrzymał za szczególne osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i gospodarki.

 

27 października 2016 r. - nasza Uczelnia została laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016. Nagrodę przyznano między innymi za wdrożenie nowego systemu kształcenia praktycznego opartego na połączeniu realizacji praktyk studenckich z projektami transferowymi.

 

12 czerwca 2017 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce wśród publicznych uczelni zawodowych w Polsce w 18. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2017 przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Równocześnie Uczelnia została sklasyfikowana na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku.

 

14 czerwca 2017 r. - PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz siódmy została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów", w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, organizowanego
przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto nasza Uczelnia zdobyła „Wyróżnienie Zarządu 2017" przyznawane uczelniom, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym.8 sierpnia 2017 r.- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy podpisała porozumienie o współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.

 

3 października 2017 r. - w Starostwie Powiatowym w Jaworze podpisano Umowę Partnerską pomiędzy Powiatem Jaworskim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy dotyczącą realizacji projektu Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim.

 

4 października 2017 r. -  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zawarła porozumienie o współpracy z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

 

5 października 2017 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zawarła umowę ramową o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

 

19 października 2017 r. -  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie przystąpienia Uczelni do programu Santander Universidades.

 

15 czerwca 2018 r. - odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ im. Witelona w Legnicy poświęcone Jubileuszowi XX-lecia istnienia Uczelni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz partnerzy naszej Uczelni.

 

15 czerwca 2018 r. - w holu budynku A odbyło się zamknięcie Kapsuły Czasu, w której zachowane zostały dla przyszłych pokoleń kopie najważniejszych dokumentów i świadectw współczesności. Tego samego dnia odbyło się również odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej dwudziestoleciu Uczelni. Autorem tablicy jest legnicki artysta plastyk Grzegorz Niemyjski.

 

16 czerwca 2018 r. -  z okazji Jubileuszu 20-lecia PWSZ im. Witelona w Legnicy pracownicy zostali zaproszeni na piknik plenerowy.

 

5 lipca 2018 r. -  Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo.

 

2 sierpnia 2018 r. -  Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo.

10 października 2018 r. - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, podpisano umowę o dofinansowaniu programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz. Uczelni przyznano 2 190 438,25 zł w ramach dofinansowania projektu „Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta" złożonego w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia.

20 lutego 2019 r. - uroczyście otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

15 marca 2019 r. - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wystartował projekt pn. „Trzecia Misja Uczelni - szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 kwietnia 2019 r. - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podczas uroczystości w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa.

5 czerwca 2019 r. - w siedzibie Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyjęciu patronatu nad Technikum Akademickim w Legnicy przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

24 czerwca 2019 r. - władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Uczelnia Liderów wzięły udział w uroczystej gali finałowej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji „Uczelnia Liderów". Gala odbyła się Sali Klubowej Pałacu Lubomirskich w Warszawie a nasza Uczelnia zdobyła nagrodę i wyróżnienie w tym konkursie.

28-29 października 2019 r.- Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ukraińskie Stowarzyszenie Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka" zorganizowali II Międzynarodową Konferencję Naukową na temat „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania", która odbywała się w Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. Iwana Franki w Drohobyczu. Konferencja dotyczyła ważnej społecznie problematyki koniecznych przemian w procesie wychowania dzieci oraz młodzieży w związku z wyzwaniami obecnego wieku.

15 listopada 2019 r. - poczet sztandarowy wraz ze sztandarem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezentował się podczas obchodów 100-lecia TPD w Polsce i inauguracji obchodów 75-lecia TPD w Legnicy i na Dolnym Śląsku w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej w Legnicy. W uroczystościach brały udział poczty sztandarowe szkół oraz uczelni, których sztandary w ostatnim dziesięcioleciu odznaczone były odznakami zbiorowymi TPD - Medalem dr. Henryka Jordana lub odznaką „Przyjaciel Dziecka". Sztandar PWSZ im. Witelona w Legnicy taki medal otrzymał w 2018 roku podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019.

5 grudnia 2019 r. - w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja „Wolontariat - droga do rozbudzenia potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw", której współorganizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Gmina Lubin oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka".

5 lutego 2020 - Ponad 5,5 tys. uczniów i nauczycieli między innymi z Legnicy, Głogowa, Świebodzic, Świdnicy, Wołowa, Lubina, Bolesławca, Żar, Kunic, Spalonej, Chojnowa, Chocianowa, Miłkowic zapoznało się z ofertą szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych oraz instytucji specjalizujących się w rozwoju kompetencji zawodowych i aktywizacją na rynku pracy podczas XI Legnickich Prezentacji Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W sumie w targach wzięło udział 45 wystawców - 14 uczelni wyższych, 19 szkół ponadpodstawowych oraz szkół policealnych, 12 instytucji edukacyjno-szkoleniowych związanych z doradztwem zawodowym i rynkiem pracy.

20 marca 2020 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przekazała 180 kombinezonów ochronnych dla zespołów ratowniczych legnickiego Pogotowia Ratunkowego i partię półmasek ochronnych 3M seria 6000 oraz filtry 3M P3 dla pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

30 kwietnia 2020 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, w ramach pomocy dla pracowników ochrony zdrowia przekazała kolejną partię materiałów ochronnych. Tym razem przekazano ponad 3000 trójwarstwowych maseczek ochronnych dla: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy i Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka w Złotoryi. Maseczki zostały zakupione ze środków własnych PWSZ im. Witelona w Legnicy i sponsorów: Lions Club Silesia Legnica oraz Apteki „AVENA" Elżbieta Dybek w Legnicy.

8 maja 2020 r. - Lions Club Silesia Legnica w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w ramach pomocy dla pracowników ochrony zdrowia, przekazał kolejną partię materiałów ochronnych. Tym razem Lions Club Silesia Legnica przekazał Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy 35 kombinezonów ochronnych.

15 maja 2020 r. - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy podpisano umowę na realizację pracy badawczej pn. „Wykonanie w symulowanych warunkach testowych urządzenia przeznaczonego do wentylacji mechanicznej ludzi z niewydolnością oddechową (respiratora) i wydanie wstępnej opinii co do jego przydatności i poprawności działania w warunkach medycyny ratunkowej".

18 maja 2020 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie Zawodowe", konkursu organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu potwierdziło pozycję Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

29 czerwca 2020 r. - nasza Uczelnia została wyróżniona „Akademickim Oscarem" i Certyfikatem Uczelnia Liderów 2020 w ramach X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.

1 lipca 2020 r.- Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci PWSZ im. Witelona w Legnicy wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej naszej Uczelni, przekazały 300 sztuk maseczek ochronnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Maseczki przekazano dzieciom, biorącym udział w letnich koloniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

31 sierpnia 2020 r. - przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego w Legnicy spotkali się z władzami Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy i Lions Club Silesia Legnica i podziękowali za pomoc rzeczową w okresie pandemii.

1 września 2020 r. - dr hab. Andrzej Panasiuk rozpoczął swoją pierwszą kadencję jako nowy Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zastąpił on na tym stanowisku prof. dra hab. dr h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, który zakończył swoją kadencję z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

29 września 2020 r. - odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu 7. Kadencji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

6 października 2020 r. - w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021.

31 marca 2021 r. - Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pozytywnie zaopiniował wniosek o zmianę nazwy Uczelni na „Collegium Witelona Uczelnia Państwowa".

21 czerwca 2021 r. - Uczelnia po raz pierwszy w swojej historii nadała tytuł Doctora Honoris Causa. Najwyższą godność akademicką otrzymała prof. dr hab. Nadija Skotna.

22 czerwca 2021 r. - uchwałą Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wprowadzono zmianę do Strategii Rozwoju Uczelni dotyczącą rozwoju naukowego.

29 lipca 2021 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria produkcji i logistyki.

30 lipca 2021 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Menedżer administracji publicznej.

24 sierpnia 2021 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich o profilu praktycznym na kierunku Położnictwo.

6 września 2021 r. - opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające z dniem 1 stycznia 2022 roku nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jako największa Uczelnia tego typu w Polsce odniosła sukces. Odpowiednia strategia oraz właściwa realizacja przyjętych wytycznych doprowadziły do utworzenia legnickiego ośrodka akademickiego o europejskich standardach nauczania. Dotychczasowe osiągnięcia zdają się gwarantować legnickiej Uczelni pozycje lidera wśród tego typu szkół wyższych w Polsce.

Aktualności