Praktyki - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Opiekunowie Praktyk

mgr Renata Hołowiak kierunek Pielęgniarstwo

mgr Katarzyna Pundyk-Ferensztajn kierunek Dietetyka

dr Monika Wierzbicka kierunek Fizjoterapia

mgr Wiesław Zielonka  kierunek Ratownictwo Medyczne

Uchwała Senatu w sprawie zwalniania studentów z praktyki

REGULAMIN PRAKTYK

karta zgloszenia praktyki