Subskrypcja elektroniczna

W celu uatwienia kontaktu z nasz Uczelni i umoliwienie Pastwu otrzymania najwieszych informacji dotyczcych rekrutacji oraz samej Uczelni, prosimy o wpisanie swojego adresu e-mailowego.


E-mail:

Aktualności