--- PWSZ Legnica - mgr inż. Roman Hojniak --- adres do korestpondencji: hojniakr(..)pwsz-legnica.eu
w adresie (..) proszę zastąpić symbolem @
wiadomości proszę nadać temat: [symbol grupy]Nazwisko Imię, nr indeksu - np. [s1INF4]Kowalski Jan, 14321