ZIP dzienne - Informatyka bazy danych:

Zakres tematyczny, wymogi zaliczeniowe i literatura

Definicje baz danych

Typy pól

Formatowanie

Maski

Indeksowanie i relacje

Projekt
Lista 01 Lista 02   Arkusz Lista 03   Plik
Lista 04 Lista 05a   Lista 05b Lista 06
Lista 07   Wz1  Wz.2  Wz.3 Lista 08    plik Lista 09
Lista 10   Zad10a   Zad10b Lista 11   zad.11   Lista 12   zad12  

 

Powrót