Informatyka -  bazy danych studia niestacjonarne:

Zakres tematyczny, wymogi zaliczeniowe i literatura

Definicje baz danych

Typy pól

Formatowanie

Maski

Indeksowanie i relacje

Projekt
Lista 01 Lista 02   Arkusz Lista 03   Plik
Lista 04 Lista 05 Lista 06  
Lista 07   Wz1  Wz2 Lista 08  plik             Lista 09
     

 

 

Powrót