Technologia informacyjna:

Zakres tematyczny, wymogi zaliczeniowe i literatura.

Schemat blokowy Zadanie 1 Zadanie 1a    Pliki
Zadanie 2  Opis Zadanie 3    W2003 Zadanie 4   W2003
  Zad. 5   Tekst  A  L   M Zadanie 6   Os.1  Os.2     Zadanie 7
Zadanie 8   P1  P2 P3 Zadanie 9 Zadanie 10
PowerPoint Internet  

 

 

Powrót