PWSZ im. Witelona w Legnicy

 mgr inż. Józefa Górska-Zając

Rok akademicki 2013/2014  semestr letni

  1. Informatyka - podstawy

  2. Informatyka - arkusze kalkulacyjne.

  3. ZIP dzienne - bazy danych

  4. ZIP zaoczne - bazy danych

  5. Systemy komputerowe

  6. Informatyka w Turystyce i Hotelarstwie.

  7. Informatyka w Zarządzaniu

  8. Informatyka - BD.

  9. Zasady działania SKiM

 

Programy zajęć i wymogi zaliczeniowe:    Technologia informacyjna      Bazy danych;      OTiR    sem4     ZIP   sem2      ZP   sem.5

Konsultacje dla studentów stacjonarnych: poniedziałki od godz. 13:30 do 14:30,  s. C301

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych wg grafiku zamieszczonego na stronie PWSZ.

Korespondencję elektroniczną proszę kierować na adres  jgzajac@gmail.com