PWSZ im. Witelona w Legnicy

 mgr inż. Józefa Górska-Zając

Rok akademicki 2015/2016  semestr letni

  1. Informatyka - podstawy

  2. Informatyka - arkusze kalkulacyjne.

  3. ZIP dzienne - bazy danych

  4. ZIP zaoczne - bazy danych

  5. Systemy komputerowe

  6. Informatyka w Turystyce i Hotelarstwie.

  7. Informatyka w Zarządzaniu

  8. Informatyka - BD

  9. Zasady działania SKiM

 

Konsultacje dla studentów stacjonarnych w czwartki s.C301 od godz. 9:30 do 10:30

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych wg grafiku zamieszczonego na stronie PWSZ.

Korespondencję elektroniczną proszę kierować na adres  jgzajac@gmail.com