PWSZ im. Witelona w Legnicy

 mgr inż. Józefa Górska-Zając

Rok akademicki 2014/2015  semestr letni

  1. Informatyka - podstawy

  2. Informatyka - arkusze kalkulacyjne.

  3. ZIP dzienne - bazy danych

  4. ZIP zaoczne - bazy danych

  5. Systemy komputerowe

  6. Internet w zarządzaniu

  7. Informatyka w Turystyce i Hotelarstwie.

  8. Informatyka w Zarządzaniu

  9. Informatyka - BD

  10. Zasady działania SKiM

 

Konsultacje dla studentów stacjonarnych

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych wg grafiku zamieszczonego na stronie PWSZ.

Korespondencję elektroniczną proszę kierować na adres  jgzajac@gmail.com